Çağdaş dünyanın en büyük sorunlarından biri iş yaşamı ile özel yaşam arasındaki ilişkilerin zayıflığıdır.

Profesyonel hayat ve verimlilik açısından bunun gerçek bir sorun olduğunun bir süredir farkında olan şirket yönetimleri kurumsal aktivite organizasyonları satın alarak görece büyük ücretlerle bu boşluğu kapatmaya çalışmaktadır. Bu aktiviteler elbette değerli olmakla birlikte kısa bir zaman aralığında olup biter ve arkasında hoş bir seda dışında kalıcı bir değer bırakmaz. Oysa şirket tiyatrosunun; I) şirket için II) çalışanlar ve çevreleri için kalıcı ve biriken değerler yaratması bakımından diğer aktivitelere göre büyük avantaja sahip olduğunu on yıllık tecrübemize dayanarak artık söyleyebiliyoruz.

I) Her yeni ürün ve hizmetin kolaylıkla kopya edildiği günümüzde şirket adına bir tiyatro gurubuna sahip olmak grup etrafında yaratılan dinamizm aracılığıyla (seyirciler ve medya/sosyal medya) söz konusu şirkete yeni değerler katar. Şirket içi iletişimi geliştirerek ilişkileri güven temelinde güçlendirir. Aidiyet duygusu kazandırır. Farklı departmanları birbiriyle yakınlaştırır, yatay ilişkilerin oluşturulmasıyla dikey ve hiyerarşik ilişkilerin daha rahat ve sorunsuz yaşanmasına katkıda bulunur. Ayrıca medyanın ve sosyal medyanın ilgisini çekerek şirket dışı alanlarda gündem yaratılmasına vesile olur.

II) Çalışanların iş yeri ortamında kendilerini birey olarak hissetmelerini pekiştirir. Tiyatro gurubunun bileşenleri çalışma mekanlarında kendi kişiliklerini yansıtabildikleri için çok daha moralli ve motive bireyler haline gelirler. Çalışma hayatının yoğun temposunu kaldırmakta daha başarılı bireyler haline gelirler ve bu bakımdan diğer meslektaşlarına öncülük ederler. Oynadıkları oyunlara çevrelerini davet ederek yakınları iş yaşamlarının bir bölümüne tanık olur.

Çalışma süreci boyunca gözettiğimiz ilkeler;

  • Ortak bir amaç – tiyatro oyunu – belirlenerek bu grubun hangi amaçla kurulduğu duygusu pekiştirilir.
  • gruptaki her üyenin yapılan işten kendini sorumlu hissettiği bir ortam yaratılarak performansları arttırılmaya çalışılır.
  • Kişiler arasında açık bir güven ortamı ve dürüst bir iletişim sağlanması hedeflenir.
  • Yapılan çalışma ve toplantılarda kişilere hedefe yönelik kararlar almaları sağlanmaya çalışılır.
  • Kişilere oyuna kendi yaratıcılık yetenekleri katmaları istenir. Kişiler ancak böyle bir katılımla değişik ve başarılı oyunlar ortaya koyabilirler.

TİYATRO OYUNU SÜRECİ

Tüm çalışmalarımız yönetmen ile birlikte yapılmaktadır. Sürecin ilk kısmında beden farkındalığı, oyunculuk çalışmaları, ses ve diksiyon çalışmaları yapılarak temel oyunculuk eğitimi verilmekte, ikinci kısmında ise seçilen oyunun çalışmasına geçilmektedir.

1.Temel oyunculuk eğitimi

Her çalışma vücut-diksiyon ve arkasından da sahne çalışması olarak yapılmaktadır. Temel oyunculuk eğitimi aşağıdaki başlıklar göz önünde tutularak uygulanmaktadır;

* Nefes, Beden-Zihin Farkındalığı

* Doğru Duruş

* Beden Dili – İlişki – İletişim Becerisi

* Konsantrasyon, Çoklu Konsantrasyon

* Güven, Grup Dinamiği

* Doğaçlama Çalışmaları

* Nefes, Ses, Ses Merkezleri

* Temel Oyunculuk Yöntemleri

* Rol Uygulamaları

  1. Oyun çalışması

Temel oyunculuk eğitiminden sonra seçilen oyun üzerinden sahne çalışmalarına başlanmaktadır. Oyun çalışmasında eğitim süreci aşağıdaki gibidir;

* Oyun Seçimi ve Hazırlık Süreci; Bu süreçte seçilen oyun tüm grup tarafından okunur. Yaptığımız dramaturji söyleşileri ile oyunun ortak sözünün bulunması ve anlaşılması hedeflenir. Ayrıca çalışanlar, oyunculuğa ilaveten kendi yetenekleri ve istekleri doğrultusunda dekor, müzik, kostüm, makyaj, ışık grubundan birisine dahil olurlar. Süreç boyunca seçtikleri alanda fikirlerini paylaşıp, gruptaki diğer bireylerle tasarlar ve organize ederler.  

* Provalar ; Kişilerin istek ve yetenekleri doğrultusunda roller dağıtılır. Karakter çalışmaları yapılır ve sahneler çalıştırılır. Daha sonra kostüm, dekor, ışık ve müzik eklenir.  

* Gösterim ; Oyun, kurumun varsa kendi salonunda veya anlaşılan salonlarda talep edilen kadar gösterilir.

Şimdiye kadar yaptığımız üretimleri Oyunlar sayfasında görebilirsiniz.