Yazan : Bertolt Brecht
Yöneten  : Ozan Erbak
Yönetmen Yardımcısı  : Tolga Çam
Dekor : Caner Gür / Gökhan Bilik / Ramazan Ginkaya
Kostüm : Sibel Zengin / Gamze Öztürk / Meltem Sert / Gülceren Kurat
Işık : Barış Hızal
Afiş-Tasarım: : Seher Ginkaya

MÜZIK GRUBU

Düzenleme : Umut Aktaş
Perküsyon  : Süleyman Kuruçay
Gitar : Nadir Küçük

OYUNCULAR

Ed / Dolly / Bob : Aykut Aksoy
Polly / Fahise1 : Banu Sibel Zengin
Mafya2 / Dilenci1 : Barış Kuvet
Dilenci2 / Smith / Rahip Kimble : Caner Gür
Donanım D / Jakob / Dilenci2 : Fatih Nazlıgül
Lucy / Donanım C Fahise2 : Gamze Özlem Öztürk
Fitch / Fahise3 : Gülceren Kürat
Walter / Dilenci4 : Hakan Serdar Sarıgül
Robert / Dilenci2 : Levent Şimşek
Jenny  : Meltem Sert
Bay Peachum : Mesut Yılmazyıldırım
Anlatıcı : Öner Tekin
Bayan Peachum / Fahise4 : Özge Uysal Boyalı
Anlatıcı : Ramazan Ginkaya
Sustalı Mac : Tolga Çam
Mathias / Dilenci : Umut Aktaş
Mayer / Komiser Brown / Donanim A : Utku Özmat

OYUN HAKKINDA

Bertolt Brecht, bu eserini John Gay’in dilenciler operasından esinlenerek 1928 yılında yazmıştır. Brecht, bu oyunda yer altı dünyasını içinde barındıran küçük burjuvayı hedef almıştır. Bütün suç ön plana geçen paradadır ve kapitalist düzenin insan ahlakı üstündeki kötü etkileri vardır. Bu durum Mack’in “İnsan neyle yaşar?”adlı parçasında aşağıdaki gibi  dile getirilir.

“karnın açsa kuru öğüt çekilmez
önce doyur da ardından konuş.
nedense size hep göbek, bize ahlak.
unutma, kulak ver de dinle bak,
ister böyle düşün, ister başka türlü:
önce ekmek gelir sonra ahlak!””

Mack’in sözlerinde de anlaşılacağı gibi olaylar mevcut olan ekonomik koşullarla belirlenir. Brecht, öne çıkardığı dilenciler ile burjuva düzenine yönelik toplumsal bir eleştiride bulunur. Para sistemde o kadar önemlidir ki; insanların acıma duygusu ve din bile para için kullanılmaktadır.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.