Netaş Tiyatro Topluluğu, 2007-2008

Yazan

:

J.B.P Moliere
Yöneten

:

Ozan Erbak
Işık ve Ses

:

Görkem Göknar
Dekor

:

Ekip Çalışması
Kostum

:

Ekip Çalışması
Afiş Tasarım

:

Görkem Göknar

OYUNCULAR

Mariane

:

Burcu Büyükakkas
Valère / Damis

:

Cem Abatlevi
MadamePernelle / Ergaste

:

Ebru Pezuk
Orgon

:

Gökhan Korucu
Dorine / Polis

:

Hatice Arı
Elmire

:

Havva Özer
Tartuffe

:

Ömer Ocak

OYUN HAKKINDA
Tartüf büyük komedi ustası Moliere’i, tiyatro komedya sanatında doruk noktaya taşıyan, en önemli oyunlarından biridir.

Din adamı kişiliği altında insanları dolandıran Tartüf, bu sahtekarlığı sezemeyen, kendilerini bu ikiyüzlülüğe kolayca teslim eden insanlara trajik sonlar hazırlar.Sofuluğu, dini konulardaki aşırılıkları ve abartılı ahlakçı davranışlarıyla, dönemin önde gelen bir burjuva ailesinin büyüklerinin beğeni, takdir ve hayranlığını derleyen Tartüf, bu varsıl ailenin konağına yanaşma olarak kabul edilir.

Zamanla aile içerisindeki bütün ilişkilere hakim olan Tartüf, sadece evin genç kızı Mariane’a talip bir damat adayı olarak görülmekle kalmaz, konağın sahibi Orgon’un karısı Elmire’yi de baştan çıkarmaya çabalar.Hizmetçiler ve ailenin genç üyelerinin Tartüf’ün fena niyetlerinin, sahtekârlığının ve hain kişiliğinin farkında olmaları ve ona savaş açmaları sonuç vermez. Bilakis bu durum, ailenin erkek evladı ve varisi Damis’in evden kovulmasına ve mirastan mahrum edilmesine neden olur.

Tartüf’ün tertiplerine ve rolünü oynarken gösterdiği beceriye kendini kaptıran ailenin reisi Orgon, bütün servetini yakında damatları olacağını düşündüğü için onun üzerine yapmaktan çekinmez. Tartüf’ün alçaklıkları ortaya çıktığında ise iş işten geçmiştir. Ailenin varı yoğu Tartüf’ün üzerine geçmiş ve bütün aile, ‘yasal’ yollarla kendi evlerinden kovulma noktasına gelmiştir. O noktada bile hâlâ körü körüne Tartüf’e inananlar vardır içlerinde; Orgon’un annesi Madama Pernelle gibi…